Wood Group har den siste tiden sikret seg fire subseakontrakter med Statoil.

Den siste tildelingen omfatter en studie for feltutvinklingskonseptet til utvidelsen av Snorre-feltet. Kontrakten omfatter også opsjoner på ytterligere designarbeid og fabrikasjon.

På Oseberg er Wood Group Kenny tildelt en kontrakt for design av to rørledninger med tilhørende spoler og kontrollkabler for tilknytning av en utbemannet brønnhodeplattform.

Wood Group skal også utføre tidligdesignarbeid (Feed) for Utgard-feltet, som Statoil skal knytte til Sleipner T-plattformen og studier for levetidsforlengelser av rørledningssystemet på Gullfaks-feltet.

– Vi ser frem til å jobbe med Statoil for å få ned kostnadene i disse viktige prosjektene, sier driftsdirektør Trond Grytten i Wood Group Kenny i Norge.