Har inngått en rammeavtale med Marine Aluminium om levering av automasjons- og elektroløsninger til selskapets gangbroer og helikopterdekk.

Rammeavtalen som nylig er signert med Marine Aluminium løper i to år, med muligheten for ett års forlengelse. Avtalen videreutvikler dermed det eksisterende samarbeidet mellom de to selskapene, som gjennom de siste årene har resultert i at Westcon har bidratt med styringssystemer i et to-sifret antall gangbroer og helikopterdekk produsert av Marine Aluminium.

Nå videreutvikles samarbeidet mellom de to virksomhetene gjennom en rammeavtale, der Westcon skal levere automasjons- og elektroløsninger til Marine Aluminiums gangbroer og helikopterdekk.

– Marine Aluminium har flyttet grenser gjennom sin produksjon og teknologiutvikling samtidig som sikkerheten og trygge løsninger er førende for alt arbeid. Dette er akkurat slik vi ønsker å jobbe, og vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og kunnskap ved å levere fremtidens automasjon- og elektroløsninger inn i deres gangbroer og helikopterdekk, sier Frode Skaar, leder for salg og forretningsutvikling i Westcon Power & Automation i en pressemelding.

– Vi har i mange år hatt et svært fruktbart og tett samarbeid med Westcon Power & Automation, som vi nå videreutvikler, sier Jan Johannesen  i Marine Aluminium.