Wellbore vinner treårsavtale med Statoil

Wellbore i Tananger har inngått en viktig med Statoil.

Avtalen trådde i kraft 1. august i år og har opsjon på ytterligere to år.

Arbeidet omhandler Slot Recovery og P&A (plug and abandonment) på feltene Statfjord, Snorre, Sleipner og Volve, samt leteboring.

– For oss er det svært gledelig å få denne tilliten fra Statoil, sier Eirik Enerstvedt, administrerende direktør i Wellbore.

Han peker også på at kontrakten skaper trygghet for årene fremover.

– Avtalen betyr bedre forutsigbarhet for Wellbore. Det gir oss rom for stabil drift, samtidig som vi kan vokse i et spennende marked, både på den norske sokkelen og i utlandet. Dette sikrer arbeidsplasser og gir oss mulighet til å skape nye.

Wellbore har siden 2009 satset sterkt på P&A og Slot Recovery, og har vært operative på sokkelen med dette siden 2011.

– Nå kan vi forsterke vår satsing og utvikle enda bedre teknologi, forteller Enerstvedt.

– Vi i ser store muligheter for å utvikle mer effektive metoder som bringer kostnadene ytterligere ned. Vi har eget forskning- og utviklingsteam som jobber tett sammen med den operasjonelle avdelingen. Samtidig er det klart at når vår teknologi nå blir anerkjent av Statoil, er det viktig for framtidige avtaler.