PREZIOSO Linjebygg AS er tildelt en stor og langsiktig kontrakt med Statoil.

Kontrakten gjelder leveranse av ISO-fag (isolasjon, stillas og overflatebehandling), multidisiplint vedlikehold, samt tjenester basert på tilkomstteknikk.

Avtalen har en varighet på 15 år og en total verdi på anslagsvis 3 milliarder kroner. Avtalen omhandler følgende felter og installasjoner:

  • Aasta Hansteen
  • Norne
  • Njord A
  • Njord B
  • Heidrun
  • Heimdal
  • Oseberg C
  • Oseberg Øst
  • Oseberg Sør

– Avtalen betyr en basisaktivitet som styrker seg over mange år og en økning av omfanget vi allerede har i Statoil. I tillegg betyr kontrakten at vi kommer til å etablere kontor i Bergen nå som vi har fått en del plattformer ut fra Bergen, sier adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i Prezioso Linjebygg til Sysla.

Skal ansette
Som mange andre har Prezioso nedbemannet i løpet av fjoråret. På ett år er 100 ansatte oppsagt. Nå vil det bli behov for flere nye medarbeidere. Nøyaktig hvor mange vet ikke Jenssen ennå.

– For det første kommer vi til å overføre folk vi har på felt lenger nord som hører hjemme på Vestland. I tillegg må vi nok ansette en del personell med utreise fra Bergen, Kristiansund og Brønnøysund, sier Jenssen.

Hvor det nye bergenskontoret blir opprettet er også for tidlig å si.

– Vi må gjennomgå hele logistikken vår når det gjelder den nye kontrakten, og beslutte hvordan vi organiserer oss både med kontor og lager, sier Prezioso-direktøren.

En del av de ansatte i selskapet er permittert. Disse vil bli hentet tilbake etter hvert.

– Mange er oppsagt, vil disse hentes tilbake?

– Vi benytter vanlige regler som gjelder i arbeidslivet. De som er kvalifisert vil bli hentet tilbake. Vi har personell med vidt forskjellig kompetanse i bedriften, og det vil bli vurdert opp mot de posisjoner som skal bekles.