Arne Sigve Nylund, med doktorgradsstipendiat Jaspreet Singh Sachdeva (t.v.), veileder Reidar Inge Korsnes og mastergradsstudent Herman Muriel. Foto: Rune Vandvik

– Vi ønsker å drive denne industrien fremover, ikke minst på norsk sokkel

Interessen for å studere petroleumsfag har falt betydelig under oljekrisen. Konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, Arne Sigve Nylund, mener mange av de unge får feil informasjon om framtidsutsiktene i næringen.

Han frykter aktivitetskutt dersom ungdommen svikter oljen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Dette er en bekymring jeg har, sier Nylund, i et intervju med Aftenbladet, om den fallende interessen blant de unge for petroleumsfag ved universitetene.

– Hva skjer hvis ikke mange nok av de unge velger å utdanne seg i denne retningen?

– Hvis det skulle vært slik at vi ikke fikk den kompetansen vi trenger, så må vi tilpasse oss og justere aktivitetsnivået. Men vi ønsker selvfølgelig å drive denne industrien framover, ikke minst på norsk sokkel. Vi ser spennende muligheter. Vi trenger å utforske mer, vi trenger å lete mer og vi trenger de som kan forske på hvordan vi skal få ut de ekstra ressursene og utvikle ny teknologi.

Nylund sier at han tror unge i dag velger utdanning innen det de oppfatter som det riktige gjennom den informasjonen de får gjennom media og sosiale medier.

– Men hvis dette bildet er satt sammen av feil informasjon, eller informasjon som kanskje ikke gir bredde og balanse, så yter vi dem ikke respekt og rettferdighet. Det er alvorlig, sier Nylund.

Vil hente ut mer
Sjefen for norsk sokkel i Statoil er på besøk hos det nasjonale senteret for økt oljeutvinning (IOR-senteret – Improved Oil Recovery), som ledes av Universitetet i Stavanger.

Arne Sigve Nylund følger interessert med når Jaspreet Singh Sachdeva viser hva de forsker på.

Her skal de finne løsninger for hvordan oljeselskapene skal kunne ta ut mer olje fra reservoarene.

– Dette er veldig viktig arbeid for framtiden, sier Nylund.

– Nødvendige kutt
Det at rundt 50.000 oljejobber har forsvunnet siden 2014 bidrar nok til å skremme de unge fra en utdanning innen oljerelaterte fag.

Nylund sier at kostnadskuttene i bransjen har vært nødvendige. Og selv om han mener at mange av disse jobbene ikke kommer tilbake, slår han fast at det vil være et stort behov for folk i mange år framover.

Les også:

– Hver og en av oss blir eldre, og da trenger vi folk med kompetanse som kan drive dette videre.

– Men hvis de er det, er det de vi trenger mest. Det er disse som kan være med på å utvikle nye energiformer og løsninger.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad