Boligriggen skal til Elgin-Franklin-feltet i UK-sektor av Nordsjøen.

Kontrakten er på 134 dager, med opsjon på ytterligere 30 dager. Oppstart er 15. mai.

Verdien av kontrakten er på 84 millioner kroner.