Foto: Rederiets hjemmeside

Torghatten får fortsette fergedrift i kjerneområdet sitt

Torghatten Nord AS har sikret sambandene i Forøy-pakken for fire nye år.

Nordland Fylkeskommune har tildelt Torghatten fergedriften på sambandene Forøy – Ågskaret og Jektvik – Kilboghamnn på Kystriksveien i Nordland.

Driftsperioden er fast for 4 år med oppstart 1. januar 2017. Fylkeskommunen har  også opsjon til å forlenge perioden med ytterligere 12 måneder.

For rederiet har bruttokontakten en samlet ramme på rundt 285 millioner kroner, inkludert opsjonsåret.

– Videreføring av kontrakten for fergesambandene Forøy – Ågskaret og Jektvik – Kilboghamn på Kystriksveien er viktig for Torghatten Nord. Det er i vårt geografiske kjerneområde og befester vår posisjon som en ledende fergeoperatør i Nordland fylke, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord i en pressemelding.

Torghatten Nord AS har også fått kontrakten med Statens Vegvesen region vest, for drift av ferjesambandet Halhjem – Sandvikvåg på E-39 i Hordaland fylke.

Ferjeforbindelsen er Norges tredje største og transporterte i 2015 vel 2,2 millioner passasjerer og 965.000 kjøretøy.

Avtalen som gjelder fra 2019 til og med 2026, med 5 x 1 års opsjoner har en samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår på rundt 5 milliarder. Tilbudet fra Torghatten var i følge NRK en milliard kroner billegere enn tilbudet fra Fjord1, som har sambandet i dag.