Dovre Group er tildelt en kontrakt for konsulenttjenester til Lundin.

Avtalen er fireårig, med opsjoner for ytterligere fire år.

Samtidig er Petromarin, i samarbeid med ingeniøralliansen, tildelt en kontrakt med samme kunde for leveranse av konsulenttjenester for tekniske disipliner og prosjektadministrasjon.

Avtalen er på fire år, med to toårige opsjoner.