Fagforeningen Safe vil ta ut 338 medlemmer i streik ved midnatt torsdag om partene ikke kommer til enighet.

– Bakgrunnen for at oppgjøret går til mekling er at Safe opplever at NOGs medlemsbedrifter ikke vil forholde seg til frontfagsoppgjørets rammer i årets oppgjør. Vi håper det skal la seg gjøre å finne en løsning, men er forberedt på streik dersom det blir nødvendig, sier Roy Aleksandersen, første nestleder i Safe.

Overenskomsten gjelder for medlemmer av Safe, og de tilsluttede fagforbundene Parat og Negotia. Medlemmene som blir tatt ut i en eventuell streik arbeider i hovedsak fast på land i operatørselskapene.

– Det er noe krevende å se hva vi skal mekle om ettersom de materielle tingene som lønn og tillegg skal forhandles om lokalt – ikke sentralt. Men vi håper selvsagt at vi kommer fram til en løsning, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Norsk olje og gass i en uttalelse.

Dersom det ikke blir enighet i meklingen kan det bli streik i tre bedrifter fra fredag 7. oktober. Det gjelder 114 personer ved Esso Norge AS på Slangen, 105 personer ved AS Norske Shell på Ormen Lange/Nyhamna og 119 personer hos Statoil på Melkøya/Hammerfest.