Safe Scandinavia inn til kai.

Bergen Group Hanøytangen er tildelt oppdraget med å gjennomføre et kortere
landligge for boligriggen Safe Scandinavia i løpet av juli i år.

Prosjektet har en estimert kontraktsverdi for Bergen Group Hanøytangen på mellom åtte og ti millioner kroner, ifølge en børsmelding mandag. Kontrakten baserer seg på opsjonen som ble inngått tidligere i år.
 
Safe Scandinavia skal i løpet av oppholdet mobiliseres for ett nytt oppdrag for BP på Valhall. Arbeidet inkluderer endring av høyden på den teleskopiske gangbroen samt en del vedlikeholdsarbeid.