Ved nyttår går dagpengene ut for oljeingeniør og leder av Tekna i Stavanger, Terje Amundsen. Han har fra før fryst avdragene på huslånet til han får seg jobb, om det ikke skjer før året er omme, må han i verste tilfelle søke om å slippe å betale rentene også.

– Det er usikkerheten som er tøff, sier han til Aftenbladet.

Amundsen vet ikke hva som skjer når dagpengene går ut. Navs svar er å søke sosialhjelp eller en utvidet periode med dagpenger. Alt bunner ut i om lovverket tillater det ene eller det andre.

– Det er vanskelig å vite hvilke grep du skal ta. Hvordan du skal klare deg med enda mindre?

Alltid noen foran

Trebarnsfaren fra Sandnes fikk kjenne på oljekrisen da han i 2014 mistet jobben etter å ha jobbet siden han var nyutdannet i 1991. Først ble han rammet da arbeidsgiver Atkins la ned olje- og gasskontoret i Stavanger.

Et midlertidig oppdrag for Apply Sørco tok også slutt. Han mistet to jobber i løpet av ett år. Inntektene ble kuttet med 70 prosent over natta, og fra begynnelsen av 2015 gikk han på dagpenger.

Han har fylt dagene med sitt engasjement i Tekna, samtidig som han har sett etter jobber i annonser, ringt bedrifter og spurt etter jobb, gått på kurs hos Nav og møtt opp på intervju.

Bare siden i sommer har han søkt eller ringt på 30-40 stillinger. Men han er ikke alene. Tall fra september viser at 997 ingeniører i Rogaland er arbeidsledige. Av dem er 645 oljeingeniører.

Mange ganger har Amundsen vært nær ved å få jobben, men det har alltid vært noen foran på lista.

– Trøsten er at det ikke er noe galt med kvalifikasjonene mine, men noen har gjerne hakket bedre kompetanse eller kontakter, sier Amundsen.

Noen bedrifter krever at søkeren bor i området. Med kone som jobber her, og yngste sønn fortsatt boende hjemme, er det vanskelig for ham å flytte, men har oppgir i søknad at han er villig til å pendle.

Vanskelig å ta mer utdanning

Amundsen har tidligere jobbet med prosessautomatisering både på land og offshore. Han har vært avdelingsleder og prosjektingeniør. Også 74 andre oppgir til Nav at de var prosjektingeniør i oljen før de mistet jobben.

Amundsen ser at mange arbeidsledige ønsker å ta enkeltfag på skoler for å kunne bytte bransje, men opplever det som vanskelig.

– Mange av fagene blir for langvarige til at det blir tillatt i Nav-systemet. Mange må si fra seg dagpengene om de vil studere.

– Har du vurdert mer utdanning?

– Jeg har sett at det er kurs som jeg tror kunne ført til at jeg hadde hatt jobb allerede, men det koster for mye til å ta selv.

Motløs uten aktivitetene

– Hva er det verste med å gå så lenge arbeidsledig?

– Jeg tror det er mange som mister motet. Jeg er heldig som er leder av Tekna i Stavanger og har vært engasjert lenge ved å prøve å hjelpe andre ut i jobb. Uten det hadde jeg vært motløs, sier Amundsen.

– Hva er det viktigste arbeidsledige gjør?

– Holde motet oppe og se at det et eller annet sted er en jobb en kan få tak i til slutt. Bruk nettverket ditt og se hvor det er muligheter. En må tenke ut av boksen og glemme jobben en hadde tidligere, men se hvor en kan bruke sine kvalifikasjoner ut fra hvilke oppgaver en hadde.

Selv har han det siste halvåret sett mer aktivitet og noen flere stillinger som lyses ut. Det gjør at han har troen på at han skal finne seg en jobb før kalenderen viser 2017.

Denne saken er tidligere publisert på aftenbladet.no.