Statoil har tildelt rammeavtaler til Aker Solutions ASA og OneSubsea Processing AS.

Avtalene, som er signert, danner grunnlag for mulige nye EPC-kontrakter (ingeniørtjenester, anskaffelser og bygging) for havbunnsutstyr, skriver Statoil.com.

I tillegg har OneSubsea signert en EPC opsjonsavtale for SPS (subsea production system) havbunnsutstyr som inkluderer rammeavtaler for undervannsoperasjoner og tilleggsutstyr.

I fjor undertegnet Statoil også en rammeavtale og en EPC-kontrakt med opsjoner på EPC-prosjekter med FMC Kongsberg Subsea AS til Johan Sverdrup.