Kongsberg rammes hardest.

Selskapet anslår at cirka 50 av totalt 55 personer må gå her.

Planen er en reduksjon på totalt 159 årsverk globalt i løpet av 2017, hvorav cirka 95 i Norge.

Dette ble kommunisert under allmøter onsdag, skriver selskapet i en melding

Dette er planlagt at skal skje på følgende måte:

Cirka 30 prosent permitteringer og 70 prosent oppsigelser.

Cirka. 60 prosent administrasjon og ledelse, og ca 40 prosent teknisk personell.

Cirka 60 prosent i Norge og 40 prosent i Storbritannia.

– Tallene for ombemanningen kan avvike basert på prosessen med de tillitsvalgte og er derfor omtrentlige tall og vi må få en hel kabal til å gå opp, heter det.

  • Kongsberg: Totalt 50 personer, derav 2-3 permitteringer.
  • Trondheim: Totalt ca 15 personer permitteres.
  • Bømlo: Totalt ca 25 personer permitteres. To til tre oppsigelser.
  • Andre: En til to personer på hver av lokasjonene Oslo, Bergen og Stavanger berøres.

– Fra et totalmarked i verden på cirka 550 prosjekter i 2014, har vi nå falt til et totalmarked på under 30 prosjekter i 2016. Utviklingen har vært dårligere enn vi hadde fryktet på starten av 2016, heter det.

Siemens Subsea forventer nå at markedet vil ha en flat utvikling de neste to årene og de er derfor overbemannet.

– Vi kommer dessverre ikke utenom bruk av permitteringer og oppsigelser. Dette er selvfølgelig ikke en ønskelig situasjon, men vi har heller ingen andre valg når det gjelder behovet omorganisering og tilpasning til markedet.