Blar opp to milliarder kroner for tre års leie.

Statoil har gitt Songa Dee en intensjonsavtale for en treårskontrakt på norsk sokkel. Avtalen er verdt 378 millioner dollar, eller 2,2 milliarder norske kroner. I tillegg har Statoil sikret seg en opsjon på ytterligere ett år, med samme betingelser.

Riggen går nå på en kontrakt med Marathon og Lundin frem til sommeren 2011 og vil ta til på sin nye jobb i etterkant av denne.

I dag får riggen en dagrate på om lag 420.000 dollar, mens den nye avtalen er verdt omtrent 345.000 dollar dagen på den faste perioden.

Riggen skal brukes til produksjonsboring for Gullfaks i Nordsjøen, hvor Statoil er operatør. 

– Gullfaks-feltet har betydelige gjenværende ressurser. Denne avtalen sikrer viktig borekapasitet på feltet de neste tre årene og gir oss mulighet til å gjennomføre flere grep for å øke oljeutvinningen fra Gullfaks. Boreoperasjonene vil øke produksjonsvolumene fra Gullfaks fra 2012 og vil føre til en betydelig økt utvinningsgrad fra feltet, sier Torstein Hole, områdedirektør for Drift Vest i Statoil.

Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil, er fornøyd med at selskapet har sikret seg nødvendig framtidig kapasitet i riggmarkedet.

– Vi opplever at avtalen reflekterer et bærekraftig prisnivå på denne type rigg. Avtalen markerer videre starten på et samarbeidsforhold mellom Songa og Statoil. Vi har en strategi om å øke mangfoldet, konkurransen og fleksibiliteten i dette markedet, så for Statoil er det viktig at vi har flere riggselskaper som opererer i Norge, sier Birkeland.