Avtalen innbefatter blant annet tjenester innen plattformteknologi, strukturanalyser, havvindteknologi, NDT verifikasjon, samt forskning og utvikling.

– Denne avtalen representerer noe av kjernen i det vi driver med. Vi ser frem til å kunne utnytte vårt brede spekter av fagspesialister for å tilby førsteklasses tjenester, sier Henning Arnøy, Administrerende Direktør, FORCE Technology Norway AS.