Scana Offshore og Statoil Petroleum har gjennom flere faser siden høsten 2013 jobbet med utviklingen av et beredskapsklammer for Snorre A-plattformen. Denne nye kontrakten omfatter ferdigstilling av konstruksjon og leveranse av ett sett klammer.