– Vi har hatt et godt møte. Vi har fått redegjort for hvordan Statoil vurderer situasjonen, og hvilket arbeid de har pågående, sa Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet på en pressekonferanse etter hastemøtet med Statoil onsdag morgen.

Etter en hydrogenlekkasje på Statoils Mongstad-raffineri på tirsdag, hadde Ptil bedt om et møte med ledelsen i den norske oljegiganten onsdag morgen klokka 8.30.

Hendelsen er den siste av fem gasslekkasjer og en brann de siste to ukene. Tilsynet mener liv kunne ha gått tapt i tre av hendelsene.

– Vi har bedt Statoil om en gjennomgang for å se om det er noen fellestrekk og noen bakenforliggende årsaker knyttet til disse hendelsene som har sammenheng med endringer som er gjennomført og som pågår, sa Myhrvold.

– Vi har bedt om en plan for dette arbeidet, og om en gjennomgang.

Alvorlig
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil, sier til Aftenbladet at for Statoil er det nå viktig å gjennomgå og granske disse hendelsene for å avdekke både bakenforliggende og direkte årsaker.

– Dette er alvorlig, og det legger vi ikke skjul på. Dette er en situasjon vi tar på største alvor. Nå går vi gjennom hver enkelt hendelse, enten det er på sokkelen eller på land. Og vi setter inn gode tiltak, sier Nylund.

Konserndirektøren sier at Statoil også vil se på om det er en sammenheng mellom hendelsene, men at det er for tidlig å si noe om det nå.

– Første prioritet for oss er sikkerheten alltid i bunn. Derfor er vi veldig nøye på at vi ikke innfører nye tiltak uten at vi har full forståelse for hva dette innebærer, sier Nylund.

Forstår bekymringer
Han sier videre at han har stor forståelse for at både de som jobber offshore og de som sitter hjemme kan være bekymret og at de stille spørsmål.

– Men det er mye godt sikkerhetsarbeid i Statoil. Vi jobber også videre med å sikre at vi har en ledelseskultur i forhold til å lytte til organisasjonen. Hvis det er forhold som ikke oppleves som sikkert, skal det ikke gjennomføres.

– Hvordan er samarbeidet med de tillitsvalgte og vernetjenesten?
– Vi har drøftinger, og det er enkelte prinsipper der vi har ulike ståsteder. Men jeg opplever samarbeidet som åpent og godt.

– Er det trygt å jobbe offshore?
– Ja. Men selv om det er sikkert, kan vi aldri lene oss tilbake og si at vi er fornøyde. Vi må alltid jobbe med sikkerheten, sier Nylund.