Statoil tildeler avtaler på Oseberg Vestflanken 2, Johan Sverdrup og Gina Krog. 

Ifølge en pressemelding har avtalene er samlet verdi på 1,6 milliarder kroner.

Kontraktene omfatter marine operasjoner, konstruksjon av havbunnsutstyr, design, innkjøp og bygging av ubemannet brønnhodeplattform samt modifikasjonsarbeid på Oseberg feltsenter.

Kontraktene:

  • Technip Norge AS er tildelt kontrakten med rørlegging på Oseberg Vestflanken 2 og Johan Sverdrup. Samlet kontraktsverdi er om lag 400 millioner kroner.
  • Ocean Installer er tildelt kontrakt for konstruksjon og installasjon av havbunnsutstyr, (marine construction) på Oseberg Vestflanken 2,  Johan Sverdrup og Gina Krog. Samlet kontraktsverdi er om lag 200 millioner kroner.
  • Hereema Fabrication Group er tildelt kontrakt for design, innkjøp og bygging av den ubemannede brønnhodeplattformen på Oseberg Vestflanken 2. Hereema Marine Contractors skal transportere og installere plattformen.  Samlet kontraktsverdi er om lag 800 millioner kroner.
  • Aibel er tildelt kontrakt for design, innkjøp og bygging på Oseberg Feltsenter, for å gjøre plattformen klar til å ta i mot brønnstrømmen fra Oseberg Vestflanken 2. Denne kontrakten har en verdi på om lag 200 millioner kroner.

FMC er tidligere tildelt en kontrakt på leveranse av to ventiltrær til det eksisterende havbunnsanlegget som blir en del av Oseberg Vestflanken 2. Kontraktsverdi er omlag 120 millioner kroner pluss opsjoner.

Ubemannet brønnhodeplattform
Statoil leverte plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2 like før jul, og kontraktene er tildelt under forutsetning av at myndighetene godkjenner PUD.

Feltet har en forventet produksjon på 110 millioner fat oljeekvivalenter og vil være lønnsomt selv med lave oljepriser, hevder Statoil.

Oseberg Vestflanken skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform med ti brønnslisser.

– Ubemannet brønnhodeplattform er et nytt konsept på norsk sokkel, men er en godt utprøvd løsning blant annet på dansk og nederlandsk sokkel, heter det.