Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har fått kontrakter innen ISO-tjenester  (isolering, stillas og overflatebehandling) for til sammen 11 milliarder kroner.

Kontraktene, som starter første kvartal 2016, har en varighet på 15 år.

De to nye avtalene vil erstatte de eksisterende avtalene selskapet har med disse leverandørene knyttet til norsk sokkel, melder Statoil.

– Leverandørene forstår bransjeutfordringene og ønsker å være med å løse disse. Beerenberg Corp AS og Prezioso Linjebygg AS har også i forhandlingene synliggjort at de er opptatt av varige forbedringer i tillegg til kvalitet og kost, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Her er oversikten over hvem som har vunnet og tapt hva:

DriftsområdeAnleggDagens
leverandør
Ny leverandør/
avtale
Drift SørStatfjord ABCBeerenbergBeerenberg
DraupnerBeerenbergBeerenberg
Drift VestGullfaks ABCBeerenbergBeerenberg
Oseberg C, Sør,
og Øst
BilfingerPrezioso
Linjebygg
HeimdalBilfingerPrezioso
Linjebygg
VisundBeerenbergBeerenberg
GraneBeerenbergBeerenberg
KvitebjørnBeerenbergBeerenberg
ValemonBeerenbergBeerenberg
Drift MidtHeidrunPrezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
Njord ABPrezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
Drift NordNornePrezioso
Linjebygg
Prezioso
Linjebygg
Aasta Hansteen     –Prezioso
Linjebygg

Disse vil ved oppstart levere tjenester til 20 av selskapets 29 installasjoner på norsk sokkel.

Selskapet har i tillegg kontrakter med Bilfinger Industrier og Kaefer Energy hvor selskapet har intensjon om å utøve opsjoner i disse kontraktene på et senere tidspunkt.

De anleggene på norsk sokkel, som ikke er omtalt i oversikten, vil fortsette med kontraktene for ISO-tjenester som de har i dag, skriver Statoil.