ALIGN-selskapet Sontum Fire & Safety har blitt tildelt en rammeavtale for vedlikehold og support relatert til brann og sikkerhets-utstyr hos ENGIE E&P Norge.

Avtalen har en varighet på tre år, pluss opsjoner på totalt fire år.

Den gjelder fra 1.1.2017, men Sontum har allerede hatt en tilsvarande avtale på Gjøa de siste fem årene.

Kontrakten innebærer service, vedlikehold, modifikasjoner og testing av aktivt brann- og sikkerhets- utstyr, inkludert pusteluft.

Som del av avtalen følger leveranser av et vidt spekter av utstyr innen teknisk sikkerhet. Arbeidet vil bli ledet fra Sontum sitt hovedkontor på Ågotnes utenfor Bergen.

– Vi er veldig stolte av at Engie gir oss tillit for å ivareta denne type tjenester.

Det  sier Raymond Stokken, administrerende direktør i Sontum.

– Kontrakten har stor betydning i et utfordrende marked og Sontum er veldig fornøyd med at Engie igjen har valgt våre løsninger som bidrar til kosteffektive leveranser og produkter med riktig kvalitet, sier han.

I et tøft marked som bransjen opplever nå, er enhver avtale som denne svært viktig for å opprettholde aktiviteten.

– Denne avtalen vil sammen med selskapets øvrige rammeavtaler legge et solid grunnlag vedrørende belastning i årene fremover, sier Stokken.

Sontum sitt avdelingskontor i Stavanger vil bli sterkt involvert i leveranser og tjenester i forbindelse med den nye rammeavtalen.

Sontum er en del av Align-konsernet som gjennom sine fem selskaper er en stor leverandør av løsninger og produkter innen teknisk sikkerhet til den olje- og gass industrien.

Align-konsernet leverer pumpesystemer, branntekniske systemer, brann- og gass-systemer, samt FEED/modifikasjons- løsninger innenfor teknisk sikkerhet gjennom sine datterselskaper.