Apply Rig & Modules er tildelt en rammekontrakt for elektroservice og vedlikehold av riggselskapet Songa Offshore.

Avtalen dekker alle elektro-, automasjon- og telecomsystemer på Songa sine rigger og har en varighet på 5 år, inklusiv 2 opsjoner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyde med at Songa Offshore valgte oss som samarbeidspartner til denne kontrakten, sier administrerende direktør Peter Nygaard Andersen.

– De siste årene har vi hatt et utstrakt samarbeid med Songa Offshore, og det at Apply Rig & Modules ble valgt, opplever vi som en tillitserklæring på at vi har gjort en solid jobb over tid. Samtidig viser vi oss som konkurransedyktige i et tøft marked hvor omstilling, effektivisering og kostreduksjon er nøkkelord.

Det vil bli oppstart på kontrakten umiddelbart.