Solstad Offshore har inngått en intensjonsavtale med Cuel Limited, Thailand.

Det skriver rederiet i en børsmelding.

Avtalen inkluderer transport og installasjonsarbeid på JDA Block B-17-01 i Gulf of Thailand, og Solstad-fartøyet Norce Endeavour skal installere 3 brønnhodeplattformer og 3 rørledninger, samt assistere det thailandske selskapet i sammenkoblingen av disse.

Offshoredelen av prosjektet skal gjennomføres mellom tredje kvartal i år og første kvartal neste år, med en varighet på i overkant av 60 dager.

I tillegg skal Solstad levere prosjektledelse, engineering, innkjøp og logistikk- støtte til prosjektet gjennom selskapets DLB Marine Project group i Singapore. Denne delen av arbeidet påbegynnes umiddelbart.

Verdien av kontrakten er konfidensiell mellom partene.