Seadrill utvider kontrakten med Sodexo til å dekke 90 % av den globale flåten til riggselskapet. Shell forlenger gjeldende avtaleperiode og legger til nye tjenester og lokasjoner.

Sodexo har inngått en 5-årskontrakt med Seadrill til en total verdi av 200 millioner euro. Kontrakten med Shell utgjør 135 millioner euro i årlig omsetning.

Kontrakten med Seadrill startet i 2008 i Norge, Asia, Afrika og har senere blitt utvidet til å gjelde Amerika, Brasil, Mexicogolfen og Midtøsten. Sodexo leverer tjenester til 90 % av Seadrill sin virksomhet globalt.

– Denne kontraktutvidelsen betyr nye arbeidsplasser både onshore og offshore, heter det.

Sodexos globale rammeavtale med Shell utvides med ytterligere 30 måneder og gjelder nå til desember 2020. Nye land og lokasjoner (Gabon og Argentina) legges til avtalen i tillegg til nye tjenester i Filippinene og Storbritannia. Den gjeldende kontrakten inkluderer installasjoner i Europa, Latin-Amerika, Asia og Australia (fra 4. kvartal 2016).