Fra juni 2014 til juni 2016 har 28.000 personer i Rogaland fått varsel om oppsigelse eller permittering. I august var det registrert 11.462 personer på dagpenger i fylket, hvorav 1.434 personer hadde fem måneder eller mindre igjen med rett på dagpenger.

Nav kaller dem nå inn til møte, kommune for kommune:

– Stadig flere vil nå maksgrensen for hvor lenge de har krav på dagpenger, sier Egil Tengs, avdelingsdirektør i Nav Rogaland til Stavanger Aftenblad.

Mange av de ledige vil ikke innfri kravene til sosialstøtte, og da får de ingenting. Ektefelles lønn, oppsparte midler eller salg av hytte eller bil kan bli løsningen.

Direktør Truls Nordahl i Nav i Rogaland påpeker at situasjonen får det til å brenne under føttene på mange:

– Mange ledige får fart på jobbsøkingen sin først når de for alvor nærmer seg grensen for å miste dagpengene fra Nav.

På landsbasis går arbeidsledigheten ned for fjerde måned. I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.