Skangas har signert en avtale med Statoil om leveranse av flytende naturgass fra Klaipeda LNG-terminal i Litauen.

Lastingen som vil skje tidlig i januar 2017, blir den første småskala-lasten fra terminalen.

Debut på LNG-samarbeid

Dette er første gang Skangas får LNG fra Statoil.

Skangas ser denne avtalen som et naturlig steg for videreutvikling av småskalamarkedet i Nord-Europa.

– Vi ser på denne siste avtalen som en bekreftelse på våre sammenfallende interesser. Vårt mål er å stadig utvikle småskalamarkedet for LNG, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Skangas i en pressemelding.

Norsk i begge ender

Statoil-gassen leveres fra Snøhvit-feltet utenfor norskekysten via Melkøya til en flytende gassterminal eid av Höegh LNG.

Gasskipet er utleid fra rederiet på en 10 årskontrakt til det statseide litauiske selskapet Klaipedos Naftas, og oppankret som flytende terminal utenfor den baltiske havnebyen Klaipeda.