Med kontrakten i havn med Mærsk Olie og Gas, øker Semco Maritime antallet offshoremedaebeidere de kommende årene.

De to selskapene skrev mandag under avtalen på levering av mannskap til operasjonene i Nordsjøen.

Den fem år lange mannskapskontrakten inkluderer både timelønnede medarbeidere og funksjonærer.

Semco Maritime vil ikke røpe selve kontraktsummen, men skriver i en pressemelding at det i selskapets forretningsområde for olje og gass, er den største i virksomhetens historie.