Avtalen har en estimert verdi på om lag 230 millioner kroner per år.

Kontrakten har en varighet på fire år med mulighet for opsjoner på 3×2 år.  I leveransene inngår mat, rengjøringsartikler, kioskvarer, engangsartikler og andre relaterte produkter og tjenester.

– Dette er en viktig leveranse til de ansatte på våre installasjoner. Kraemer Martime har vunnet i tett konkurranse med både norske og internasjonale leverandører. Det blir spennende å samarbeide videre med en ny leverandør, som har lang erfaring med maritim skipshandel, sier Hilde Halsteinslid, direktør for Forpleining i Statoil.

Kraemer Maritime AS, med kontor i Tromsø, eies av Kræmer-familien (66%) og Asko Norge AS (34%). Selskapets kjernevirksomhet er skipshandel, og er lokalisert flere steder i Norge: Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansund og Ålesund.