Statoil har utøvet en treårsopsjon med CHC Helikopter Service AS for søk- og redningshelikoptre (SAR) ved Tampen- og Oseberg-feltene.

Denne opsjonen forlenger den eksisterende kontrakten fram til 2019.

CHC vil fortsette å levere offshore søk- og redningstjenester (SAR) til Tampen og Oseberg med tre avanserte H225-helikoptre, og kontraktsverdien av opsjonen er estimert til ca. 800 millioner norske kroner.

– CHC Helikopter Service har over 40 års erfaring med søk- og redningstjeneste i Nordsjøen, og vi ser på denne opsjonsutøvelsen som en viktig bekreftelse av på at Statoil er meget fornøyd med kvaliteten på de tjenestene vi leverer. Med en moderne flåte og særdeles dedikerte og kompetente ansatte, så er vi med på å sikre at det er trygt å jobbe offshore for Statoil, selv under svært krevende klimatiske forhold, sier Arne Roland, administrerende direktør for CHC Helikopter Service.

Denne kontraktsforlengelsen kommer i tillegg til Statoils kunngjøring tidligere i 2015, der det ble bekjentgjort en utvidelse av den eksisterende kontrakten for søk- og redningstjeneste (SAR) til også å gjelde fra base Sola. Disse kontraktstildelingene bekrefter og forsterker det lange samarbeidet mellom Statoil og CHC for leveranse av helikoptertjenester til norsk kontinentalsokkel.