Riggen har fått en kontrakt med Totalt E&P UK på britisk sokkel, vest av Shetland.

Kontrakten strekker seg over 90 dager og har en verdi på 17 millioner dollar.