ENGIE E&P Norge AS har tildelt Rosenberg WorleyParsons AS kontrakten for FEED (front end engineering and design)-studien for modifikasjoner på Gjøa-plattformen i Nordsjøen.

Partnerne i Skarfjell lisensen PL418, som opereres av Wintershall Norge AS, har valgt utbyggingsløsning for Skarfjell-feltet i Nordsjøen. Den valgte løsningen innebærer at Skarfjell vil bli koblet til den ENGIE E&P-opererte Gjøa-plattformen med en undervannsinstallasjon.

I henhold til betingelsene i kontrakten vil Rosenberg WorleyParsons AS utføre en FEED-studie for å planlegge de nødvendige modifikasjoner på Gjøa-installasjonen. Kontrakten inkluderer også en opsjon for gjennomføringsfasen av prosjektet – engineering, innkjøp, konstruksjon, installasjon og igangkjøring (EPCIC).

Oppkobling av Skarfjell-produksjonen til Gjøa er i tråd med ENGIE E&Ps strategi for å gjøre Gjøa til et knutepunkt for fremtidige felt i området, og for å forlenge levetiden på plattformen.