Sammen skal Rolls-Royce og fergerederiet Stena Line AB samarbeide om utvikling av et intelligent overvåkingssystem.

Det skal gjøre fartøyene tryggere, lettere og mer effektive å operere av mannskapet med en større forståelse av  skipets omgivelser.

Data settes sammen fra en rekke sensorer med informasjon fra eksisterende skipssystemer slik som Automatic Identification System (AIS) og radar. Data fra andre kilder, inkludert globale databaser, vil også ha en rolle.

– Rolls-Royce har jobbet med å teste og utvikle hvordan informasjon fra sensorer på skip kombinert med andre datakilder kan utnyttes på en god måte for å få best mulig oversikt over et skips omgivelser. Pilotprosjekter, som dette vi nå skal i gang med sammen med Stena Line, vil ta utviklingen videre, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce – Marine i en pressemelding.

– Vellykkede piloter og produktutviklingsprogram er også et viktig skritt mot den videre utviklingen av fjernstyrte og autonome fartøy og møter vårt mål om å ha en fjernstyrt skip i kommersiell bruk innen utgangen av dette tiåret.

Prosjektet skal gi rederiet muligheten tilå utforske ny teknologi som kan integreres med systemene som er m bord, og som kan gi et bedre overblikk over fartøyets omgivelser på en tilgjengelig og brukervennlig måte.