Selskapet blir med dette en produktuavhengig leverandør i ettermarkedet for flow moduler frem til 2024. Avtalen vil benytte engineering i Asker og Trondheim, og det etableres egen servicelinje i Reinertsens nye hall på Orkanger.

Selskapet ble tildelt et testprosjekt for vedlikehold av fire flow modules for Statoil høsten 2015. Prosjektet skulle vurdere hvor kostnadseffektivt vedlikehold kunne gjøres ved å benytte en produktavhengig leverandør. Dette prosjektet ligger til grunn for den nye rammeavtalen.