Petroliumstilsynet har funnet regelbrudd etter tilsyn på Songa Dee. Bakgrunnen for tilsynet er en brann i 2007.

I desember 2007 brøt det ut brann i HVAC-enheten på Songa Dee.

Les vår sak om dette :
Brann på riggen Songa Dee

I etterkant har Petroliumstilsynet ført tilsyn for sjekke at Stena, som opererer riggen, har fulgt opp det som fremkom etter granskningen. Ptil har nå gått gjennom tilsynet og konkluderer med at det har skjedd regelbrudd, selv om det meste er i orden.

– Et forbedringsområde for selskapet er derfor å etablere et oppfølgingssystem som fungerer bedre. Det ble i denne sammenheng registrert at bruken av Synergi som oppfølgingssystem ikke er ensartet og det ble informert om at det vil bli utarbeidet klarere retningslinjer for dette, melder tilsynet.

Det ble registrert avvik når det gjelder kompetanse og opplæring ved at plattformintern opplæring ikke var gjennomført som forutsatt samt avvik for manglende automatiske brannspjeld.

Det ble også registret andre forbedringspunker, blant annet gjelder dette system for etablering og gjennomføring av årlige revisjonsplaner.

Tilsynet ble ført i form av møte med personell på land og ved verifikasjoner og intervju med personell offshore.