Reach vil mobilisere ROV og annet kartleggingsutstyr om bord som representerer et tjenestespekter for prosjekter innen IMR, inspeksjon, lett konstruksjon og fornybar energi. Fartøyet, ferdig mobilisert med subsea utrustning, forventes å være klar for operasjon i løpet av mars 2017.

 Adm dir Njål Sævik sier: «Vi er svært tilfreds med å bli tildelt denne kontrakten for et viktig fartøy i et utfordrende marked, og ser dette som en erkjennelse av Havila Shipping som en dyktig operatør og skipseier. Vi ser fram til samarbeidet med Reach Subsea i de kommende årene».