Petroliumstilsynet (Ptil) gransker nå en ulykke med alvorlig personskade på Deepsea Bergen. Det var 28. februar at en mann pådro seg klemskader mens han arbeidet.

Ptils granskingsgruppe på tre personer reiste ut til Deepsea Bergen samme dag som ulykken inntraff. Målet for granskingen er blant annet å klarlegge hendelsenes forløp, omfang og potensial, og vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Ulykken oppstod da mannen jobbet fra en tilkomstplattform på taket av borekabinen og ble klemt mellom rekkverket og bakkant av manipulatorarmen, i følge Ptil. Personen ble fløyet til land med SAR helikopter.

Deepsea Bergen er en flyttbar boreinnretning (Aker H3-rigg) bygget i 1983 som eies av Odfjell Drilling AS.

Innretningen fikk myndighetenes samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001 og var i aktivitet på Volundfeltet da hendelsen inntraff.