PREZIOSO Linjebygg AS er tildelt en rammekontrakt med BP Norge AS. Kontrakten gjelder modifikasjoner, inspeksjon og multidisipline vedlikeholdstjenester basert på tilkomstteknikk.

Kontrakten gjelder alle BPs 13 plattformer og ett produksjonsskip på norsk sokkel, hvilket omfatter feltene:

– Valhall
– Hod
– Ula
– Tambar
– Skarv

PREZIOSO Linjebygg har tidligere gjennomført enkeltprosjekter for BP både i Norge og internasjonalt, men tildelingen av denne rammekontrakten innebærer et stort steg videre i samarbeidet.

Kontrakten har en varighet på 3 år, og inntil 9 år med opsjonsperioder. Kontrakten er antatt å ha en årlig verdi på ca. 20 millioner kroner, totalt 180 millioner kroner, og med muligheter for prosjekter i tillegg. Arbeidet vil bli styrt fra PREZIOSO Linjebyggs kontor i Stavanger, i tett samarbeid med kunden.

– Vi er svært fornøyd med tildelingen av denne kontrakten, som er en av de største innenfor tilkomstteknikk i Norge, sier adm. direktør Kristoffer B. Jenssen.

– BPs anlegg passer godt med vår leveransemodell, der innovative løsninger skal bidra til kostnadsreduksjoner og forlenget levetid for anleggene. Vi ser frem til et langvarig og godt samarbeid med BP Norge AS.

Leder for forretningsområdet IMD (inspeksjon, modifikasjon og decommissioning) i PREZIOSO Linjebygg, Thor Schjetne, er glad og lettet i dag.

– Det har lenge vært en spent stemning hos oss i forhold til nye oppdrag i dette segmentet, og denne tildelingen gir oss en etterlengtet ny mulighet på kort og lang sikt. Hele bransjen trenger å finne smartere og mer kostnadseffektive måter å løse oppgavene på. Nå ser vi frem til å jobbe tett sammen med BP innenfor både løpende vedlikehold og prosjekter, sier han.

PREZIOSO Linjebygg har vært nødt til å redusere arbeidsstokken det siste året på grunn av den generelle nedgangen i markedet. Denne kontrakten trygger mange av arbeidsplassene i selskapet. Kontrakten starter opp i februar 2016.

PREZIOSO Linjebygg AS er etablert i Molde, Trondheim, Stavanger, Bergen og Harstad. Selskapet er en del av PREZIOSO Linjebygg Group, et konsern med base i Frankrike og aktivitet i 17 land. Det er ca. 5.500 ansatte i gruppen og en omsetning på ca. 4,5 milliarder kr pr år. Molde er hovedkontor for Nord-Europa, som er én av fire internasjonale regioner i konsernet.