Kontrakten gjelder ISO tjenester (isolasjon, stillas og overflatebehandling), samt tilkomstteknikk, sveisehabitat og relatert engineering, for Goliat-plattformen.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart, og arbeidene offshore startes opp i 1. kvartal 2017 etter nærmere avtale. Kontrakten har en varighet på 3 år samt 3 opsjonsperioder på ett år hver, til sammen inntil 6 år. Kontraktens verdi kan komme opp i omkring 200 millioner kroner, avhengig av hvor mange opsjonsperioder som bestilles.

– Vi er svært fornøyd med tildelingen av denne kontrakten, og vi ser frem til å starte arbeidet på norsk sokkels nordligste produksjonsplattform. Linjebygg er et kjent navn i Finnmark, fra tidligere tiders utbygging av kraftnettet. Nå kommer vi tilbake for å vedlikeholde Goliat, og vi håper på et langt og godt samarbeid med miljøet i Hammerfest, sier adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i PREZIOSO Linjebygg AS.