PetroPortal er en plattform for petrotekniske løsninger som sikrer brukeren tilgang til ledende og standardiserte applikasjoner og tjenesteprogram for oljeindustrien. Avtalen inkluderer også skybaserte kontorløsninger samt data, har en varighet på 5 år med opsjon for ytterligere 2 år.

«Ved å samle alle tjenester hos EVRY, får vi tilgang til teknologi og et stort kompetansemiljø i Norges største IT-selskap. Vi ønsker å styrke innovasjon og digitalisering i vår egen virksomhet og sammen med EVRY vil vi fokusere på fornyelse og forbedring av prosesser og dataflyt. På denne måten håper vi å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og ivareta våre oppgaver på en mest mulig effektiv måte», sier Åge Helgeland, IT-sjef i Petoro.

PetroPortal er en viktig del av EVRYs helhetlige løsning for olje- og gassbransjen i Norge. Petoros valg av PetroPortal bekrefter at investeringen er i tråd med bransjens behov innen seismisk tolkning, brønnanalyser og reservoirsimulering. 

 «Oljebransjens behov for kostnadsreduksjoner skaper behov for løsninger som muliggjør effektivisering og skalerbarhet. Vi mener at økt digitalisering og standardisering er en viktig del av fremtiden for at sektoren skal opprettholde sin konkurransekraft. PetroPortalen er designet for å møte disse behov og vi ser frem til å levere til Petoro – en viktig kunde for oss», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY Norge.