Bergen Engines-fabrikken ligger på Hordvikneset i Åsane. Foto: Odd Roar Aalborg

Permitterer 125 og kutter lederlønningene

Innen sommeren 2017 kan hele arbeidsstokken ha vært ute i permisjon.

De startet året med en ufrivillig lang ferie. Nå blir cirka en sjettedel av de 800 ansatte ved motorfabrikken på Hordviknes i Åsane utenfor Bergen permittert.

– Vi startet en prosess sammen med fagforeningene i november, hvor vi diskuterte åpent hvilke tiltak vi skulle gjennomføre dersom markedsforholdene ikke utviklet seg vesentlig, sier kommunikasjonsdirektør Helge Skaar i Bergen Engines.

Det har de ikke gjort, og nå iverksettes tiltakene. Fra mandag av blir 125 ansatte helt eller delvis permittert.

Permitterer 1/3 av gangen
Bergen Engines planlegger å ha én tredjedel av arbeidsstokken som jobber i selve fabrikklokalene permittert til enhver tid det neste halvannet året.

– På fabrikken er det vesentlig at vi skaffer oss en lang fleksibilitet, sier Skaar.

I mars i fjor endret regjeringen permitteringsreglene, slik at perioden hvor de ansatte mottar dagpenger mens de er i permisjon, økte fra 26 til 30 uker.

For Bergen Engines sine ansatte medfører det planlagte at når én tredjedel av de ansatte har vært permittert 30 uker, tas de inn igjen, mens enn ny tredjedel permitteres.

Når vi kommer til sommeren 2017, kan hele arbeidsstokken ha vært ute i permisjon.

– Ingen av oss sitter på en glasskule, men vi ble enige med de tillitsvalte om at vi ville ta relativt kraftige grep nå ved begynnelsen av året. Så kan vi heller endre på planene dersom vi ser at utviklingen bli en annen enn den vi forventer.

Insourcer arbeid
For å øke arbeidsmengden samtidig som utgiftene reduseres, skal en del arbeidsoppgaver som tidligere har vært outsourcet nå gjøres ved fabrikken på Hordvikneset.

– Vi  henter inn igjen arbeid som hittil har vært gjort av underleverandører for å opprettholde kapasiteten. Det vil også lønne seg siden kronen nå er såpass svak, sier Skaar.

Hovedsakelig dreier det seg om maskineringsarbeid, som har vært satt ut til forskjellige bedrifter i Europa og Norge.

Les også: Over halvparten av de Bergen Engines-ansatte tvunget på ferie

Også de kontoransatte ved fabrikken vil få redusert aktivitet fremover.

– Her har vi en ambisjon om å redusere lønnsutgiftene med 20 prosent gjennom året, sier Skaar.

Det vil innebære helt eller delvis permitteringer også her, i kortere eller lengre perioder, avhengig av hvor mye de enkelte avdelingen har å gjøre.

Ledelsen kutter lønningene
Ledelsen tar også grep.

– Vi tar en frivillig reduksjon i lederlønningene, bekrefter Skaar.

Han vil ikke ut med hvor mye de går ned i lønn, men etter det Sysla erfarer dreier det seg om en reduksjon på ti prosent.

I 2014 gikk den Rolls-Royce-eide bedriften i Åsane med tap. I april i fjor kom meldingen om at 200 personer mistet jobben hos Bergen Engines i Hordvik, av da totalt 1000 ansatte.

Jobber mot nye service-markeder
Med de nye planene ønsker ledelsen å unngå videre nedbemanning.

– Det er vi alle enige om. Vi vil beholde nøkkelkompatensen vår, og ha mulighet til å vokse igjen når markedet kommer tilbake, sier Skaar, som sier ledelsen også gjør en del tiltak for å finne nye markedsmuligheter innenfor service-segmentet.

– Jeg vil ikke være mer konkret om dette, utover at det er internasjonale markeder vi jobber for å komme inn på, sier han.