Jobben min

Navn: Jan Gunnar Øyre (56)

Bor: Loddefjord, Bergen

Bedrift: Wintershall

Stilling: Plattformsjef på Brage

Beste ledertips: Vær klar og tydelig

–  Hva går jobben din ut på?

– Å sørge for at alle operasjonene på plattformen foregår på en koordinert og sikker måte, slik at man unngår uønskede hendelser. Samtidig skal jeg motivere folk til å yte det som er forventet – og litt til.

–  Hvordan ble du plattformsjef?

–  Jeg er utdannet petroleumsingeniør,  og har hatt forskjellige jobber innen drift, boring og undergrunnsteknologi.  Jeg har bevisst hoppet fra et felt til et annet, for å få en så bred og allsidig erfaring som mulig. Og så har jeg fulgt diverse leder- og beredskapstreningsprogrammer.

–  Hvor lenge har du arbeidet på Brage?

–  Jeg var faktisk med i prosjektet da Brage ble bygd ut, og var driftsingeniør ved oppstarten i 1993. Siden hadde jeg andre jobber, til jeg kom tilbake hit i 2012.

– Beskriv en vanlig arbeidsdag.

–  Overleveringsmøtet med nattskiftet begynner klokken 06.45. Da får jeg status på produksjonssituasjonen om bord, og avgir rapport til partnerne på feltet (foruten Wintershall som er operatør er dette Talisman, Faroe Petroleum, Core Energy, VNG Norge og Tullow  Oil, red.mrk). Jeg er også med på overleveringsmøtet til boring, og på oppstartsmøtet til leverandørene av stillas, vedlikehold og andre innleide selskaper. Klokken halv ti er det morgenmøte med land, på video. I løpet av dagen  blir det gjerne flere møter, pluss at jeg er ute i felt. Det er viktig at jeg som sjef er til stede der folk faktisk jobber, og utfører de oppgavene som er planlagt. Så er det hovedmøte på kveld, klokken 17. Her behandler vi søknadene om arbeidstillatelse for alt som skal gjøres i løpet av natten og neste dag. Alt må gås gjennom og koordineres. En operasjon som krever bruk av varme, kan for eksempel ikke gå samtidig med et oppdrag som innebærer at en ventil står åpen.

–  Er du fornøyd med lønnen?

–  Jeg kan vel ikke si annet enn ja.

–  Hva spiser du til lunsj?

–  Mye forskjellig, men oftest skiver med laks. Av og til varmmat. Vi er heldige, som har en god kantine.

–  Er det ikke sånn at dere som jobber offshore må passe på å ikke spise for mye av alle godsakene som serveres?

–   Haha, jeg tror ikke det er mange som legger på seg når de er ute. Det er lange arbeidsdager, og gode trimmuligheter.

 – Er du omgangsvenn med noen av kollegene dine?

–  Ikke privat. Jeg ser dem jo så mye på jobb. Da både arbeider, spiser og trener vi i lag, og er gjerne sammen mer enn tolv timer per dag.

–  Hva er det beste med jobben din?

 –  Det er at ingen dag er lik, og at det hele tiden er nye utfordringer å bryne seg på. Det synes jeg er interessant. Og så går vi i en turnus som innebærer at vi har en god del fri. Det er et gode.

 – Og det verste?

–  Det er det store ansvaret som det innebærer å være øverste ansvarlig for beredskapen om bord. Skulle det skje en hendelse, må du være klar til å håndtere det, uansett hva det er eller hvilken tid på døgnet det er. Jeg har opplevd en gasslekkasje i en tidligere jobb. Det gikk heldigvis godt, men i denne bransjen er potensielle skadevirkninger av uønskede hendelser enorme. Det skal man vite, og ta på største alvor, alltid.

–  Hvis du skulle hatt et annet yrke, hva ville du valgt?

–  Jeg har jobbet 34 år i oljen, og aldri tenkt på andre bransjer. Jeg kan ikke tenke meg at noe annet er like spennende. Men skulle jeg først gjort noe annet, måtte det være innen ledelse.  Jeg liker å være leder.