– Vi streiker fordi Norsk olje og gass ikke viser noen som helst vilje til å komme oss i møte på våre moderate krav, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi ifølge en pressemelding.

– Arbeidsgiverne ønsket å presse oss til å akseptere Safe sitt resultat. Dette vil øke forskjellene opp mot operatør/boring/forpleining dramatisk. Det kan vi aldri akseptere. Industri Energi mener at alle oljearbeidere er like mye verdt.

Han mener at Industri Energi ikke kan godta at et lite forbund som Safe med 600 medlemmer skal diktere 6000 Industri Energi-medlemmer på oljeserviceavtalen.

Det er meldt plassfratredelse i følgende selskaper:

  • Schlumberger Norge
  • Baker Hughes Norge
  • Halliburton Norge
  • Oceaneering
  • Oceaneering Asset Integrity

Rammer også rigg
Det er i første rekke miljøhåndtering av boreavfall som vil bli stoppet under streiken. Da må også boreoperasjoner på sokkelen stoppes for å unngå utslipp i sjøen.

Industri Energi vil også ta ut dataingeniører som jobber med brønnovervåkning og folk som styrer ubemannede undervannsfartøyer (ROV) på Songa sine cat D -rigger i streiken.

Kan bli opptrapping
– I første omgang tar vi ut et begrenset antall medlemmer, men det ligger an til opptrapping av streiken hvis det blir nødvendig, sier forbundssekretær og ansvarlig for oljeserviceavtalen i Industri Energi, Einar Johannessen.

Streiken starter klokken 07.00 onsdag 21. september.

– Totalt uansvarlig
Ifølge arbeidsgiversiden var kravene fra Industri Energi “urimelig høye”.

– Det er så man ikke tror det er mulig. I et år hvor om lag 40.000 mennesker har mistet arbeidet i oljeindustrien, og selskapene vurderer ytterligere nedbemanning, går Industri Energi til streik for å få langt høyere lønnstillegg enn alle andre grupper i det norske samfunnet. Dette er totalt uansvarlig, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som er administrerende direktør i Norsk olje og gass.