– Jeg kan vel egentlig bare på vente på at ting tar seg opp. Men når folk mister jobbene, er det vanskelig å få seg fast jobb. Jeg trives så godt i bransjen at det er her jeg ser for meg å jobbe i framtiden, sier Lindgren Stoor til Aftenbladet.

Han ble ferdigutdannet og fullførte sin periode som kadett hos Simon Møkster Shipping i sommer.

– Verste krisen

Nå har han ingen jobb å gå til. Fortsatt vil han bite seg fast i offshorebransjen, det er her han trives best. Nå strør han på vikarjobbing i Simon Møkster Shipping med butikkarbeid hjemme i Uppsala i Sverige.

– Jeg har vært gjennom noen kriser før, men ingen har vært så alvorlige og langvarige som denne, sier maskinsjef Olav Berge på «Stril Orion».

1200 direkte rammet

Tall som sjømannsorganisasjonene opererer med viser at rundt 1000 norske sjøfolk har mistet jobbene de siste par årene. I tillegg kommer vel 200 elektrikere og kantineansatte som jobbet på skip.

Av den norske flåten på rundt 600 offshorefartøy, er vel 160 skip i opplag.

Driftssjef Joacim Johannessen, foran, i Simon Møkster Shipping og maskinsjef Olav Berge. Foto: Jarle Aasland

Sysselsettingskontrakter

Oppsigelser og tiltak som lønnsfrys og lønnskutt har bidratt til kostnadsreduksjoner i rederiet. Mannskapet har også gått over til ny skiftordning for å spare penger. Fire uker på og fire uker av, er erstattet med fem uker på og fem uker av.

Med fem fartøy i opplag av en flåte på 25, har rundt 100 personer mistet jobben i det tradisjonsrike rederiet de siste par årene.

Nylig fikk Simon Møkster Shipping, som det første rederiet i Norge, også sertifisert fartøyet «Stril Polar» for polarområdene. «Stril Explorer» er flagget om.

– Vi vil slåss for den norske sjømannen og har tro på at ting bedrer seg. Men premissene er enkle. Økt oljepris gir mer leteaktivitet og større investeringer, noe som påvirker oss og hele næringskjeden. Sammenlignet med mange andre rederier, klarer vi oss likevel relativt bra. Vi har ikke obligasjonslån og god oversikt over gjelden vår og er heller ikke på børs. Vi tenker langsiktig og har planer om å være et moderne rederi når tidene snur, sier driftssjef Joacim Johannessen i Simon Møkster Shipping.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.