Centrica har så langt unngått oppsigelser av fast ansatte i Norge, men nå må inntil 20 fast ansatte slutte.

Oppsigelsene vil treffe de fleste delene av organisasjonen, som teller cirka 130 ansatte i Stavanger, skriver Aftenbladet.