Odfjell Drilling har sikret seg en kontrakt med Marathon Norway for bruk av boreriggen Deepsea Bergen for boring på Alvheim– prosjektet. Kontrakten har en verdi på 490 millioner kroner.

Den faste delen av kontrakten består av 10 brønner med en estimert varighet på 500 dager. Kontrakten kan bli utvidet med ytterligere 5 brønner med estimert varighet på 60 dager per brønn. Arbeidet er ventet å starte i juli 2005.

Kontrakten er tildelt under forutsetning av Alvheim-prosjektet godkjennelse av lisenseierne, og godkjennelse av ”Plan for Utbygging og Drift” (PUD).

Kontraktens verdi for den faste perioden er på cirka 490 millioner kroner.

Se oversikt over riggene i Nordsjøen->