Statoil tildeler Odfjell Drilling to kontrakter til en samlet verdi av over 4,35 milliarder kroner for boring av brønner på Johan Sverdrup-feltet.

Odfjell Drilling har blitt tildelt kontrakter for både flyteriggen «Deepsea Atlantic» og for boretjenester på det faste boreanlegget som skal installeres på Johan Sverdup-feltet.

Ned 46 prosent

Riggkontrakten omfatter leie av riggen «Deepsea Atlantic» for 3 år med oppstart mars 2016. I tillegg kommer opsjoner for forlengelse på 6×6 måneder.  Riggkontrakten har en verdi på i overkant av 2,5 milliarder kroner.

Dagraten i avtalen lander på lave 300.000 dollar. Det er ned hele 46 prosent sammenliknet med den avtalen riggen har i dag – på 566.000 dollar. Vinnerbudet er også levere enn ekspertene forventet.

Borer 13 brønner

– Denne kontrakten er en viktig milepæl for Johan Sverdrup-prosjektet. Vi har sikret en effektiv rigg til konkurransedyktige betingelser som skal bidra til å maksimere verdiene fra feltet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

– Riggen «Deepsea Atlantic» skal forbore minimum 13 brønner på feltet før produksjonsstart fra Johan Sverdrup sent i 2019. Dette gir oss mulighet til å utnytte produksjonskapasiteten fra Johan Sverdrup så effektivt som mulig, sier Øivind Reinertsen direktør for Johan Sverdrup-feltet.

1,85 milliarder fra plattformboring

Statoil har også inngått en kontrakt med Odfjell Drilling for boretjenester på den faste boreinstallasjonen på Johan Sverdrup feltsenter med oppstart desember 2018.

Denne kontrakten har en verdi på anslagsvis 1,85 milliarder kroner med en varighet på fire år inkludert opsjoner til forlengelse på inntil 6×1 år. Boring fra Johan Sverdrups faste installasjon vil støttes fra Odfjell Drillings kontor i Stavanger.

– Johan Sverdrup skal skape store verdier for hele samfunnet i over 50 år. Odfjell Drilling skal jobbe tett sammen med vår driftsorganisasjon i Stavanger for å sikre operasjoner og maksimal verdiskaping i boring og brønnarbeidet på Johan Sverdrup, sier Reinertsen.