Avtalen omfatter utvikling, produksjon, testing og mobilisering/demobilisering av et batteridrevet E-ROV system som utplasseres på havbunnen, uten at fartøy eller rigg kreves på stedet når subsea operasjonen utføres. E-ROV Systemet skal i stedet fjernstyres og opereres av ROV-piloter fra et landbasert operatørsenter utviklet av Oceaneering. Forbindelse mellom E-ROV systemet og operasjonssenteret på land skjer via en bøye plassert på vannoverflaten, utstyrt med 4G mobilt bredbånd signal.

“Vi er stolte og takknemlige for at Statoil gjennom denne kontraktstildelingen viser oss tillit og anerkjennelse til å utvikle og teste utstyr og teknologi som vil være revolusjonerende for fremtidens ROV-tjenester. Dette gir muligheter for innovasjon og teknologiutvikling som vil bidra til kostnadsbesparelser og verdiskaping for begge parter. I dette prosjektet vil vi bruke vår egenutviklede elektriske eNovus ROV i kombinasjon med ny avansert teknologi. I dette inngår å kunne levere nødvendig batterikapasitet og kommunikasjons-koblinger for å støtte prosjektet fra vårt eksisterende onshore “Mission Support Center” i Stavanger”, sier Erik H. Sæstad, Vice President and Country Manager for Oceaneering i Norge.

Utvikling, produksjon og basseng testing vil starte umiddelbart ved Oceaneering sitt verksted i Stavanger. Offshore mobilisering av E-ROV systemet vil skje fra et Statoil-operert IMR fartøy på Troll-feltet i løpet av mai 2017. Systemet vil da bli satt på havbunnen for å utføre spesifiserte undervannsoperasjoner mens Oceaneering opprettholder kontinuerlig, uavbrutt ROV-kontroll og manøvrering via trådløs 4G nettverksforbindelse fra sitt onshore “Mission Support Center” i Stavanger.