Rammeontrakten gjelder Oceaneerings ROV Cutting Transport System –  et pumpesystem som brukes i forbindelse med boring av topphull.

Formålet med systemet er å kontinuerlig samle opp og flytte borekaks for å forhindre opphopning rundt borestrengen. I tillegg kan det være et krav fra myndighetene at borekaks må forflyttes – spesielt i miljøsensitive områder.

I motsetning til tradisjonelle Cutting Transport Systemer som krever stor plass topside og eget offshorepersonell under operasjon, er Oceaneering’s RCTS system et elektrisk pumpesystem montert under ROV’en. Systemet kan alternativt settes på havbunnen og kobles til eksisterende subsea struktur. I begge tilfeller betjenes systemet av ROV piloter som allerede er en del av personellet på båt eller rig i operasjon.

– ROV’en er jo allerede på jobb under slike operasjoner, og fordelen vi gir kundene våre med dette systemet er redusert logistikk, mindre plassbehov for topside utstyr og reduksjon av personell offshore, sier Eli Mellgren i Oceaneering AS.