AGR skal evaluere brønndesign på vegne av Wintershall. 

Oppdraget innebærer at AGR vil bistå Wintershall med en mulighetsstudie for leteaktivitet i Barentshavet.

Det globale oljeserviceselskapet skal utarbeide og identifisere de optimale brønndesignløsningene samt de mest effektive teknikkene til boring og testing for å gjennomføre en effektiv letevirksomhet.

Studien vil også omfatte evalueringen av beredskap og risikostyring.

– Vi er svært fornøyd med at Wintershall har valgt oss, og vi skal fortsette å støtte operatøren med arbeid for å sikre effektiv leting med sterke HMS-resultater, sier leder for AGRs brønnavdeling, Tore Øian i en pressemelding.

AGR har bygget opp omfattende operasjonell kompetanse på Barentshavet, både på brønndesign og geologi/reservoar.

Dette markerer den tredje leveransen til Wintershall i de siste månedene.

AGR skal blant annet levere levere analyseverktøy for brønndata til Maria-feltet.