– Tre kontrakter på 7 år hver med Statoil er både lange og store kontrakter. Dette sikrer jobbene til mange av våre sjøfolk. 

Nå blir det feiring med kake hos Stavanger-rederiet.  

– Det er jo et faktum at i dagens marked kommer slike kontrakter veldig godt med.  Vi fikk nyss om kontraktene før helgen, så det har vært en god helg. 

Liaaen vil ikke ut med kontraktsverdien til de enkelte fartøyene. I følge Statoil er kontraktsverdien for de fire fartøyene fra Møkster og Havila på 2,7 milliarder kroner med opsjoner. 

– Det er en lettelse å få fornyet tillit på disse fartøyene. Nå skal vi smatte på denne karamellen en liten stund, før vi må kjempe videre.  

– Vi har befraktning på mer enn tyve skip, så vi har en tøff jobb med å sikre jobber til flåten. Noen er i opplag og noen slåss i spotmarkedet. 

– Det er et usedvanlig svakt marked for supply og ankerhåndteringskip, men beredskapsfartøyene er et område for spesialbygde fartøy. Så her slipper vi unna mye av den tøffeste konkurransen. 

Rederiet fikk nyss om kontraktene før helgen. 

– Det har vært en godt helg, og det blir kake idag.

Med statoil – kontrkter er hemmeling – det er – så lang periode, så må ting gå rundt.

– To er NOr og registrerte færøyene. 50 – 60 oppfører og leverer. Fornyet tillit, disse fartøyen er bygget opp mott statoil-kontakt

nådd opp

Kake i dag. VI har hatt en god helg

– vi har andre fartøy – vi brefrakter med enn tyve  noen sloss i opplag.noen må slpåss videre.  sytte på karamellen

– område er spesialbuygget fartøy . ikke samme konkurranse – fra psv og ahts. markedet er svakt der. Så vi slipper denne konkurransen.

– Tre kontrakter på syv år hver med Statoil er både lange og store kontrakter. Dette sikrer jobbene til mange av våre sjøfolk, sier kommersiell sjef Nils Liaaen i Simon Møkster Shipping.

Nå feires Stavanger-rederiets største enkeltkontrakt noensinne og sikring av 80 arbeidsplasser med kake.

– Det er jo et faktum at i dagens marked kommer slike kontrakter veldig godt med.  Vi fikk nyss om kontraktene før helgen, så det har vært en god helg.

Rederiet i Stavanger har inngått kontrakt med Statoil for videreføring av områdeberedskapstjenester i Nordsjøen og Norskehavet. I tillegg har Havilas beredskapsfartøy Havila Troll fått syv nye år med Statoil.

Tjener litt hver dag

Alle de fire kontraktene har en samlet verdi, inkludert opsjoner, på 2,7 milliarder kroner.

– Det er et usedvanlig svakt marked for supply og ankerhåndteringskip, men beredskapsfartøyene er et område for spesialbygde fartøy. Så her slipper vi unna mye av den tøffeste konkurransen, sier Liaaen.

– Vi tjener litt penger hver dag, hvis ikke vil man ikke overleve på sikt. Det er ikke spreke rater, men det har ingen lange kontrakter.

Sikrer arbeidsplasser

De tre fartøyene fra Simon Møkster Shipping er Stril Poseidon, Stril Merkur og Stril Herkules.

Disse vil være i operasjon for Statoil juli og desember 2025. I tillegg kommer opsjoner.

– Det er en glede å få fornyet tillit på disse fartøyene. Nå skal vi smatte på denne karamellen i dag, før vi må kjempe videre, sier Liaaen.

Flere Møkster-fartøy står uten arbeid.

– Vi har befraktning på mer enn tyve skip, så vi har en tøff jobb med å sikre jobber til flåten. Noen er i opplag og noen kjemper i svake markedet.

Spesielt tilpasset

Skipene er avanserte områdeberedskapsskip og dekker beredskapen i store områder på sokkelen. Primæroppgavene til skipene er innen redning, oljevern, nødslep og brannvern.

Skipene har også tilleggsoppgaver innenfor bøyelasteoperasjoner samt at Stril Herkules og Stril Merkur også yter ROV tjenester.

– Statoil har en omfattende beredskap på norsk sokkel, og gjennom kontraktene har vi sikret oss fire fartøyer som er spesielt tilpasset våre farvann. Jeg ser fram til et fortsatt langt og godt samarbeid med Simon Møkster Shipping og Havila Shipping, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil i en pressemelding fra Statoil.

Spesialbygget

Simon Møksters fartøyer ble i sin tid spesialbygget på bestilling fra Statoil – nettopp for å ha beredskapsfunksjonen. Det har ligget opsjon på syv nye år inne i dagens avtale, men avtalen er reforhandlet i forbindelse med fornyingen.

– Vi er veldig fornøyd med å sikre syv nye år. Det sikrer langsiktighet og inntjening i en svært vanskelig markedssituasjon, sier administrerende direktør Anne Jorunn Møkster til Sysla.

Beredskap

Alle kontraktene har en varighet på syv år, med fem ett-årige opsjoner.

Til sammen har Statoil seks beredskapsfartøyer på norsk sokkel, og ett fartøy som i disse dager blir oppgradert til et fullverdig avløserfartøy.

Fartøyene skal ivareta beredskapsresponsen på norsk sokkel sammen med et døgnbemannet operasjonssenter på Sandsli. I tillegg har Statoil fem operative SAR-helikoptre på norsk sokkel.

– Sikkerhet og beredskap står helt sentralt i vår virksomhet. Med de nye kontraktene er vi godt rustet til å ivareta viktige beredskapsoppgaver på sokkelen i årene framover. Fartøyene som er tatt inn på kontrakt har noe av det fremste av teknologi innen beredskap til sjøs, sier Mathieu.

Ny podcast fra Sysla Shipping

Foto: Gerhard Flaaten

Foto: Gerhard Flaaten

Hvordan vil en norsk offshore-gigant påvirke de mindre rederiene? Og er det lurt, det Røkke og Fredriksen nå går i bresjen for å få til sammen med Solstad?

I denne episoden av Sysla Shipping (klikk her for å åpne den i Itunes) får du høre hvordan ståa er i Bømlo-rederiet Eidesvik og Stavanger-rederiet Simon Møkster, og hvordan sjefene tror en ny stor-aktør i Solstad Farstad vil påvirke markedet.

Du får også høre hvordan offshore-sjef Kenneth R. Johansen hos meglerhuset RG Hagland tror en fusjon kan påvirke Statoils markedsmakt.