West Phoenix får nytt oppdrag.

Riggen har sikret seg en kontrakt på en brønn, vest av Shetland.

Kontrakten har en oppgitt verdi på 17 millioner dollar.